BSH n 21 33, genotyp: BSH ny 21 33

Ungar

Kull 3 med Pirot Sultan, BSH n 21 33, födda 230313


U-kull

 

 

       

Webmistress: Maud Dickson