Breeding High Quality British Shorthairs
since 1970
 
 

 


>
     Planerade kullar och osålda kattungar

Spännande länk

 

Katteriet har nu 4 avelshonor av rasen Brittiska Korthår med linjer från fyra olika länder, Fidelity, Geisha, Celine och Antoinette.

Här finns också två avelshanar, Uriel,  och Extravagansa och ett litet kattpensionat.
Lolita och Azalea har flyttat och blir sällskapskatter
Inar har flyttat till katteri Herkres, där han fortsätter sitt viktiga avelsarbete
Jag önskar alla uppfödare riktigt mycket lycka till.

Till Minne: En siameshona, Missy, Eliza, Zorro, Enya, Extra, Pepe, Ivy och Jackie


2022

 

In the cattery today there are 4 breeding British Shorthairs femmales with lines from from four different countries, Fidelity ,  Geisha, Celine and Antoinette.
I also keep two entire males for breeding, Uriel, and Extravaganca and I run a small boarding cattery.
Inar has moved to cattery Herkres where he will continue his important work as a stud
Lolita and Azalea have moved and will live like pets
I wish all breeders very much good luck.

In memory: My beloved Ivy, BSH and one siameses female, Missy Eliza, Zorro, Enya, Extra, Pepe and Jackie

 

c c d d

Direktlänk till HCM-scan i Helsingborg

c c d d

Under 25 års tid födde jag upp Brittiska Korthårskatter. Här är en sammanfattning av min uppfödning. Alla avelshonor, avelshanar och kattungar finns med, vissa med foton, stamtavlor och musik från Cats.

 
Eliza i 10-årsåldern och Enya som liten

Jag har också lagt till några Brittish Tipped, som inte tillhör mig

For 25 years I bred British Shorthairs. Now you can read all about it here. All females, kittens and all males are listed in tabels, some with pictures, some with music from Cats. Pedigrees are included too.

I have also added some British Tipped cats, that don't belong to me.

Kopierat från SVERAKs sida angående blodgrupper

Förvaltningsrätten om blodgruppsinkompatibilitet och kattungar

Förvaltningsrätten har tagit upp ett överklagande av Jordbruksverkets yttrande angående blodgruppsinkompatibilitet och kattungar och drar slutsatsen:

"Även om skrivelsen innehåller förbudsliknande uttalanden kan den enligt förvaltningsrättens mening inte anses innehålla något formligt förbud [...]. Inte heller har länsstyrelserna meddelats ett direktiv, som medför positiv rättskraft och som sådant direkt ska läggas till grund för senare beslut om förbud mot avel med katter på sätt som det nu är fråga om [...].'

Läs Förvaltningsrättens beslut här
SVERAKs notering: Det är upp till varje uppfödare att tolka förvaltningsrättens beslut.

Anneli Pääkkö har godkänt publicering av namnuppgift samt att hennes skrivelse till Kammarrätten publiceras här

130114 Anneli har ändrat sin tidigare skrivelse på grund av att två uppfödare som är drabbat av Jordbruksverkets beslut ställer upp. Teckning av bilagor här

 


Pirot Enya och Brilliants Little Blue Sapphire, "Lilla Blå"

Om du har planer att avla vidare på en hona från Pirot Cattery, så skulle jag önska att du gick kurs G1 och G2 på Pawpeds. Detta är inget krav för köp, men det skulle kännas tryggare för mig att sälja en hona vidare för avel, om jag visste att du tillgodogjort dig dessa kunskaper

Hedersmedlem (Honoree member)  i Brittringen!

Hedersmedlem (Honoree member) i Föreningen Ädelkatten, som är medlem i SVERAK under FIFe

 

Till min förtvivlan möter jag ofta ägare som tillåter sina katter att springa ute bland bilar och andra faror. Vi, som föder upp, har ett ansvar för att katterna kommer till värden och att de får fina liv. Inte inkluderar detta att de ska bli påkörda!! Statistiken är väldigt knapp och gäller bara vissa enskilda områden, men den pekar åt att ca 90% dör inom 2 års ålder. Men folk ser bara de som klarar sig. I över 30 år har jag grubblat på hur man ska komma till rätta med detta allvarliga problem. Hur många katter måste offras varje år för att folk ska fatta? VARFÖR förstår många inte att katten har rätt till samma skydd som andra djur? Vem skulle släppa ut en get, en hund, en häst, en ko, ett litet barn, en ja..., vad som helst i trafiken? Varför tror vi att kattens frihetsbehov är så stort, att de kan få skadas, förgiftas, villa bort sig etc. och att det skulle vara värt priset? Jag vet inte hur man ska argumentera för att förklara hur fel detta är? Det bara fortsätter och katterna betalar priset av vår hänsynslösa DUMHET!


Extra, Zorro och Eliza vilar sött tillsammans juli 06

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt gäller att:
Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner.

Enligt Sydsvenskan gäller inte heller djurförsäkringen om balkongen inte är inhägnad.

Mitt katteri är godkänt enligt §16 i djurskyddslagen

Ska du på utställning nära Göteborg? Ibland kan du bo hos mig. Det är gratis :) Mat ingår inte.


San-T-Ree Zorro

Jag med mina två första honor, Pusjkin (Sara), SIA n, och Brämhult Blå Florinda, (Pi), BRI a, 1972

Me with my two first females, Pusjkin (Sara, SIA n,  and Brämhult Blå Florinda, (Pi), BRIa,  in 1972

Moderna utbildningar

SVERAK

PawPeds


SVERAK premierad uppfödare

G1

G2

G3

Kul länk från ett SVERAK årsmöte

 

 

 


Jacquie Lawson cards