BSH n 21 33, genotyp: BSH ny 21 33

Pirot Bell Extravagansa x Pirot Gold Velvet

Ungar

Kull 1 med Uriel födda 210320

 

 

       

Webmistress: Maud Dickson